top of page

מידע על
התינוקייה

לתינוקייה ישנם 2 חדרים, מרווחים, מרושתים במצלמות במעגל סגור. מספר התינוקות המקסימלי הינו 15 הצוות כולל שלוש מטפלות מסורות, אחראיות הנבחרו בקפידה כשהיחס הוא 1:5. יש לנו פינות מגוונת ופינות משחק עשירות בגן. כמו כן, ישנה חצר נפרדת מרווחת ועשירה בגירויים תחושתיים התורמת להתפתחות התינוק. אנו הצוות שמות  דגש וחשיבות גדולה על חום, סובלנות ואהבה. אנו מאמינות שזהו הבסיס, ובפרט בגיל הזה. מתן של חום ואהבה הן התכונות הנחוצות לבניית אמון ולסביבה חמה ומאושרת לתינוקות. תכונות אלו חשובות ביותר.

WhatsApp Image 2022-04-18 at 21.20.02.jpeg

סדר יום בתינוקייה:

7:00-8:10   קבלת ילדים ברחבה עם תיבת פעילות

8:10-8:25   איסוף תיבה ומפגש בוקר

8:25-9:00   ארוחת בוקר (בהתאם לגיל הילד)

9:00-9:20   ניקיונות, החלפות והשכבת לשנת בוקר למי שזקוק

9:20-10:30   שנת בוקר בהתאם לצורך

10:00-10:30   משחק בתיבה (לכל מי שיתעורר)

10:30-11:00   יציאה לטיול בעגלולים

11:00-11:45   יציאה לחצר

11:45:12:20   שטיפת פנים וידיים וארוחת צהריים

12:20-13:00   התארגנות לפני שינה הכוללת החלפות, השלמות בקבוקים לפי הצורך

13:00-15:00   שנת צוהריים

15:00-16:00   התעוררות, א.ארבע או בקבוקים (בהתאם לצורך הילד)

16:00-16:30   משחק חופשי ופיזור הילדים

bottom of page