top of page

שלבי ההתפתחות של הילד
על קצה המזלג

תינוק זוחל

השנים הראשונות בחיי ילדכם הן השנים הכי משמעותיות במשך חייו, ולנו הצוות יש אחריות גדולה המשפיעה על עיצוב עולמו הפנימי של ילדכם.

ילדכם היקרים עוברים תהליך, כאשר בשנתם הראשונה זה תהליך התפתחותי הכולל בתוכו ביסוס אמון וביטחון ע"י הבעת צורך ומענה שלנו הצוות לצרכיו.

הצרכים בתחילה הינם צרכים פיזיים (רעב, עייפות וכו'). צורך זה נרגע לאט לאט וכך נבנה להם מצב שהעולם מיטיב.

Sleeping Baby

בשנה הראשונה לחייו העבודה היא אינדיבידואלית – לפי צורך הילד עד גיל שנה והחוויה של הילד שהוא חלק בלתי נפרד ממי שמטפל בו = סימביוזיה.

התינוקות פועלים מתוך עקרון העונג, אין להם שום הבנה של המציאות ואנו הצוות טוטאליים אליהם ומתאימים את עצמנו לצרכיהם.

בשנה השנייה יש לילד את היכולת לעשות בזכות עצמו, ולאט לאט הוא מבין שהוא יצור נפרד. ברגע שלילד יש את האמון והביטחון הוא חותר

לעצמאות שלו דרך המוטוריקה, דרך המרחב של לזחול, לעמוד, לשבת, לטפס, ללכת. הוא מגלה את יכולותיו. כמו כן בשנה השנייה הילד לומד להירדם

באופן עצמאי, נגמל מבקבוק, אוכל באופן עצמאי עם צלחת וכפית, יציאה לטיולים בהליכה ועוד...

בשנה השלישית לחייו חל ביסוס של נפרדות ועצמאות וסיום הגמילה מחיתולים. זהו השלב שהילד עם הרגלי ניקיון, שותה מכוס,

מבין הוראות ומשימות, משתמש בשפה, הפנמה של גבול פנימי, התנסות ביותר חומרי יצירה.

Baby Playing with Abacus
bottom of page